Archive for the tag "Breivik"

Muukalaisryhmät, yksilölliset ystävät ja terrorismi